Jest godzina:Dziś jest:Ostatnia Aktualizacja:
2005-03-31
Sponsorzy

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom za ich pomoc i wsparcie, dzięki którym możliwe jest nasze istnienie oraz uczestnictwo w konkursach i festiwalach.

      »  Parafii Rzymsko Katolickiej p/w Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce

      »  Parafii Ewangielicko Augsburskiej w Mikołajkach

      »  Starostwu Powiatu Hajnówka

      »  Burmistrzowi miasta Hajnówka

      »  PSS "SPOŁEM"  w Hajnówce

      »  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

      »  Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce

      »  Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Hajnówce

      »  PZU O/Hajnówka

      »  Panu Pawłowi Więckowskiemu - sklep "ATRAM" W Hajnówce

      »  Państwu Dzwonkowskim - sklep "Sympatia" i Zakład Fotograficzny w Hajnówce

      »  Państwu Sawickim -Zakład Stolarski "SAWICCY" w Hajnówce

      © SaMi  Hajnówka 2003