`

CHÓR KAMERALNY
Jest godzina:Dziś jest:Ostatnia Aktualizacja:
2005-06-02
Aktualności

    Chór wykonuje przede wszystkim muzykę sakralną autorów polskich między innymi : Wincentego z Kielczy, Mikołaja Gomółki, Wacława z Szamotuł, Józefa Świdra, Norberta Blachy, Tadeusza Trojanowskiego.
Oraz autorów zagranicznych: Jacoba Arcadelta, Ginmartina Durighella, Tomasa Ludvica da Vittoria.

Właśnie zaczął się pracowity październik. Rozpoczynamy 06 października od koncertu na rozpoczęciu roku akademickiego w filii Politechniki Białostockiej w Hajnówce, oraz przygotowujemy się do obchodów DNI PAPIESKICH. Z tej okazji odbędą się dwa koncerty z naszym udziałem - 11.października o godzinie 18,00 w Domu Kultury w Sokołowie Podlaskim oraz 19 października w Kościele Miłosierdzia Bożego po mszy o godzinie 18.00 w Białymstoku na osiedlu Białostoczek. 19 października bierzemy również udział w PODLASKICH SPOTKANIACH EKUMENICZNYCH 2003"Śpiewajmy Panu naszemu, śpiewamy..." których koncerty chórów katolickich i prawosławnych odbywają się w Filharmonii Białostockiej w Białymstoku. Ponadto przygotowujemy z okazji pięciolecia naszego istnienia, jubileuszowy koncert który odbędzie się dnia 25.10.2003r./sobota/ w kościele p/w Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce o godzinie 19.00. Chórzyści z towarzyszeniem białostockich muzyków wykonają utwór "GLORIA" Antonio Vivaldiego. Utwór zostanie wykonany jeszcze raz dnia 26.10.2003/niedziela/ w Kościele Ojca Pio przy ulicy Mickiewicza w Białymstoku po mszy wieczornej o godzinie 18,00. Jest to dla nas wielkie wyzwanie ponieważ nigdy nie śpiewaliśmy razem z orkiestrą symfoniczną . Chętnych do wysłuchania naszych koncertów serdecznie zapraszamy.
( Hajnówka 2.10.2003 r. )
    I już mamy Boże Narodzenie. Zaczynamy więc śpiewać kolędy. Rozpoczynamy w sobotę o godzinie 14.00 20 grudnia od odwiedzin z kolędami i opłatkiem w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w tutejszym szpitalu. 22-12-2003 to jest w ponioedziałek o godzinie 16.00 będziemy z koncertem "PIERWSZEJ KOLĘDY" J.W.Petersona w Urzędzie Miasta z okazji przekazania światła betlejemskiego naszym miejskim władzom. W styczniu wybieramy się z koncertem kantaty na Boże Narodzenie "PIERWSZEJ KOLĘDY" J.W.Petersona do Białegostoku w kościele p/w Św.Ojca PIO dnia 11.01.2004r.Zaprazsamy również na przeglądy kolęd które odbędą się w Domu Kultury w Narwi o godinie 17,00 i w Domu Kultury w Hajnówce o godzinie 18,00 dnia 17-01-2004r gdzie wykonamy kilka kolęd acapella. Natomisat 18-01-2004 w Narewce po mszy św.o godzinie 9.00 wykonamy kantatę "Pierwsza Kolęda"a po mszy wieczornej o godzinie 18.00 wykonamy tą kantatę jeszcze raz tylko tym razem w naszym kościele t.j. w kościele p/w Podwyższenia Krzyża św. w Hajnówce. Wraz z nami z kolędami wystąpi chór Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Obydwa chóry pod dyrekcją Ewy Barbary Rafałko.
( Hajnówka 19-12-2003r. )
W dniach 21 do 23 maja 2004r. braliśmy udział w festiwalu w Legnicy (właśnie przyjechaliśmy) LEGNICA CANTAT 35i zdobyliśmy III miejsce w kategorii innych chórów amatorskich gratulacje naszej dyrygentce i chórzystom.
Dziękujemy naszym sponsorom za wsparcie finansowe dzięki którym możliwy był wyjazd na ten festiwal: Burmistrzowi miasta Hajnówka Panu Anatolowi Ochryciuk
Staroście Powiatu Hajnówka Panu Jerzemu Szirak
Panu Ryszardowi Blecharz - dyrektorowi PEC w Hajnówce
Panu Grzegorzowi Tomaszuk - dyrektorowi SPZOZ w Hajnówce
Panu Pawłowi Więckowskiemu - sklep ATRAM w Hajnówce.
Dziękujemy również naszemu przewoźnikowi Panu Leonowi Fedoruk
( Hajnówka 25.05.2004 r. )
Zapraszamy na koncert z naszym udziałem który odbędzie się w kościele p/w Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce dn. 20 czerwca 2004 (niedziela) po mszy wieczornej tj.. o godzinie 19,00
( Hajnówka 11-06-2004r. )
Dnia 10-10-2004r. śpiewamy na obchodach DNI PAPIESKICH w Białymstoku w kościele Świętego Wojciecha po mszy wieczornej tj. o godzinie 19,00. "
( Hajnówka 20-08-2004 r. )
19-12-2004 śpiewaliśmy na ekumenicznym Przeglądzie Kolęd zorganizowanym przez Narwiański Ośrodek Kultury. Przegląd odbył się w budynku Diecezjalnego Ośrodka Kultury "ŚWIATŁOŚĆ" w Krzywcu. Oprócz nas swoje kolędy śpiewały chóry z Krzywca, Łosinki oraz Chór z kościoła Baptystów w Bielsku Podlaskim.
Najbliższe nasze plany?
9 stycznia 2005r - koncert w kościele Garnizonowym w Białymstoku (NOWE MIASTO) po mszy o godzinie 11.00. W programie między innymi Kantata na Boże Narodzenie "Pierwsza Kolęda" J.W.Petersona.
Podobny program będzie przygotowany na 16 stycznia i teraz będzie maraton bo w Białowieży w kościele p/w "Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus" mamy zaśpiewać koncert po mszy o godzinie 11.00 następnie o godzinie 14.00 będziemy z kolędą w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym szpitala w Hajnówce, o godzinie 17.00 w Hajnówce w Hajnowskim Domu Kultury i w kościele p/w Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce po mszy wieczornej tj. o godzinie 19.00
( Hajnówka 20-12-2004 r. )
Zgłosiliśmy swój udział w Międzynarodowym Festiwalu "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" który odbywać się będzie w soborze Świętej Trójcy w Hajnówce w dniach 22-29 maj 2005. Nasze przesłuchanie konkursowe ma się odbyć 25 maja 2005 na które serdecznie zapraszamy naszych sympatyków. Jest to dla nas duże wyzwanie ponieważ do tej pory nigdy nie śpiewaliśmy muzyki cerkiewnej, chociaż żyjemy i mieszkamy w miejscowości gdzie jest ona tak powszechna.
( Hajnówka 31-03-2005r. )
29 maja 2005 roku zakończył się Międzynarodowy Festiwal "HAJNOWSKIE DNI MUZYKI CERKIEWNEJ" w którym braliśmy udział a zakwalifikowani byliśmy do kategorii chórów "INNE".
A oto werdykt jurorów:
I miejsce
- Chór Męski "Kairos" - Lublin (Polska)
Wyróżnienia:
1. Hajnowski Chór Kameralny przy Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej - Hajnówka (Polska)
2. Dziecięco-Młodzieżowy Chór "Wdochnowienije" - Orsza ( Białoruś)
3. Chór Akademii i Seminarium Duchownego Kijewo-Pieczerskiej Ławry - (Kijów) Ukraina
4. Prawosławne Seminarium Duchowne - Warszawa (Polska)
5. Zespół Muzyki Duchownej "Preobrażenije" - Szczuczyn (Białoruś)
Ponadto nasz chór otrzymał:
Nagrodę specjalną Burmistrza Miasta Hajnówka
A dyrygentka, czyli Ewa Barbara Rafałko otrzymała wyróżnienie.
Należą się jej serdeczne podziękowania za upór i chęć pracy z nami.
Nie możemy zapomnieć o naszych chórzystach z Białegostoku, którzy od wielu lat razem z nami śpiewają i chcą do nas przyjeżdżać.
Nie mogę też nie wspomnieć słowem o nas samych czyli pasjonatach śpiewu z Hajnówki, (w większości nie umiejących czytać nut). Wszystko razem zbierając wychodzi z tego całkiem niezły chór.
( Hajnówka 30-05-2005 r. )
W Supraślu organizowana była kolejna edycja UROCZYSKA "Spotkania z Naturą i Sztuką - Uroczysko 2005". na której 30 maja wystąpiliśmy z blisko godzinnym koncertem, oprócz nas wystąpił Chór Kameralny "ICHOS"
( Hajnówka 02-06-2005 r.)
19 czerwca b.r. w kościele p/w Podwyższenia Krzyża Św. o godzinie 11,30 odprawiana została msza św.z intencją obchodów pierwszej rocznicy odsłonięcia w tablicy pamiątkowej ku czci poległych sybiraków wmurowanej w tym kościele. Przed rozpoczęciem mszy wystąpił Hajnowski Chór Kameralny który wraz z uczennicami I LO w Hajnówce w montażu słowno - muzycznym.
Po mszy wieczornej to jest o godzinie 19.00 Chór Kameralny wystąpił z koncertem na w którym zaprezentowany został repertuar między innymi z muzyką cerkiewną.
Po koncercie pożegnaliśmy się z naszymi chórzystkami Gosią Bobiec i Kasią Bobiec, które wyjeżdżają z naszego terenu w swoje rodzinne strony czyli do Krosna. Dziękujemy im serdecznie za wspólne śpiewanie, było to z ich strony szczególne poświęcenie gdyż na każde spotkanie musiały przyjeżdżać do Hajnówki a mieszkały w miejscowości Narewka to jest odległość około 20 km.
Będziemy Was naprawdę mile wspominać.
Przypominam o warsztatach które odbywać się będą w dniach 24 do 27 sierpnia 2005
Hajnówka 23-06-2005
Nie wiem czy powinienem ale cytuję pozdrowienia jakie otrzymaliśmy od naszej Gosi:
"Wspominamy WAS ciągle, a Kasia nuci różne chóralne "kawałki". Mieszka się nam tu całkiem sympatycznie. Pozdrawiamy cały Chór na czele z naszą Basią Kochaną i mocno Was ściskamy ! Gośka i Kasia B."
Śpiewamy teraz w niedzielę tj. 4-09-2005 o godzinie 16.00 (msza św.) a po mszy krótki koncert, na uroczystości 10-lecia istnienia naszej sąsiedzkiej parafii czyli p/w "ŚW. CYRYLA i METODEGO"
Hajnówka 01-09-2005
W niedzielę śpiewaliśmy koncert w naszej rodzimej parafii tj. Podwyższenia Krzyża Świętego. W programie znalazły się utwory acapella na chór oczywiście w naszym wykonaniu, oraz solowe arie sopranowe w wykonaniu Ewy Barbary Rafałko, czyli naszej dyrygentki. Akompaniowała nam tym razem pani Justyna Jabłońska, utalentowana pianistka. A oto program koncertu:
1 - Gulio Caccini -Ave Maria solo Ewa Barbara Rafałko akompaniament Justyna Jabłońska
2 - Georg Friedrich Haendel - aria z opery Juliusz Cezar "Piangero la sorte mia" solo Ewa Barbara Rafałko akompaniament Justyna Jabłońska
3 - Joseph Noyon - Missa Brewis C-dur części Kyrie i Gloria w wykonaniu Hajnowskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Ewy Barbary Rafałko
4 - Wolfgang Amadeusz Mozart - aria "Et incarnatus est" z Wielkiej Mszy c-mol solo Ewa Barbara Rafałko akompaniament Justyna Jabłońska
5 - Joseph Noyon - Missa Brevis C-dur części "Sanctus Benedictus i Agnus Dei"w wykonaniu Hajnowskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Ewy Barbary Rafałko
6 - Luigi Ludzi - "Ale Maria" solo Ewa Barbara Rafałko akompaniament Justyna Ja błońska
7 - Francesso Polo Tost - "Preghiera"solo Ewa Barbara Rafałko akompaniament Justyna Ja błońska
8 - Gaetano Dionizetti - "Ale Maria" utwór na sopran solo (Ewa Barbara Rafałko) chór i organy(Justyna Ja błońska)
9 - Antoni Dworak - aria Rusałki z opery "Rusałka"solo Ewa Barbara Rafałko akompaniament Justyna Ja błońska
10 - Jon Rut ter - "Et misericordia" z "Magnificatu" na sopran solo (Ewa Barbara Rafałko), chór i orkiestrę (akompaniament Justyna Ja błońska)
11 - Frank Wildhorn - "This s Het Moment"solo Ewa Barbara Rafałko akompaniament Justyna Ja błońska
12 - Jon Rut ter - "O Lord Less Boy Nad Jeep You" utwór na chór i organy (Justyna Ja błońska)
Hajnówka 12-09-2005
Przygotowujemy się w chwili obecnej do koncertu 09-10-2005 w Supraślu (DNI PAPIESKIE),
oraz do koncertu 16-10-2005 w naszym kościele w czasie którego zaśpiewamy "GLORIĘ" Atonia Vivaldiego.
Akompaniament: Adam Kondratowicz,
partie solowe:
sopran - Ewa Barbara Rafałko i Małgorzata Zalewka
Hajnówka 30-09-2005
Właśnie otrzymaliśmy od naszych byłych fizycznie lecz duchowo ciągle aktualnych chórzystek z Krosna Gosi i Kasi B.
"Z okazji zbliżającego się Dnia św.Cecylii przesyłamy Wam najserdeczniejsze życzenia: twórczej radosnej i owocnej pracy. Niech patronka śpiewa razem z Wami!
Gosia i Kasia"

Za życzenia serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy.
Pozdrawiamy również chór "ECHO" z Krosna.
Hajnówka 20-11-2005
Dla pamięci zamieszczam harmonogram prób naszego chóru w miesiącu grudniu, wszystkie próby w salce pod plebanią:
04-12-2005 godzina 16,00
11-12-2005 godzina 16,00 oraz śpiewamy na mszy św. wieczornej to jest o godzinie 18,00
21-12-2005 godzina 17,00 to jest chyba środa, od razu spotkanie opłatkowe naszego chóru.
22-01-2005 jesteśmy zaproszeni zaśpiewać na PRZEGLĄDZIE KOLĘD w Hajnowskim Domu Kultury.
O innych koncertach napiszę w terminie późniejszym gdy będą znane już konkretne terminy.
Hajnówka 29-11-2005
15 stycznia w kościele p/w Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku (niesamowicie zimno),oraz 19 stycznia b.r.w kościele Ojca Pio w Białymstoku wystąpiliśmy z koncertami kolęd. Koncert inaugurował o godzinie 1200 Chór Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku pod dyrekcją Ewy Barbary Rafałko. Zgromadzeni w kościele ludzie mieli okazję wysłuchać w naszym wykonaniu kantaty na Boże Narodzenie p.t. PIERWSZA KOLĘDA J.W.Petersona.
Koncertom obu chórów akompaniowali: Przemysław Zalewski i Szymon Szubzda.

29 stycznia b.r. śpiewać będziemy na ekumenicznym przeglądzie kolęd w Hajnowskim Domu Kultury.
Przegląd rozpoczyna się o godzie 1500
Przegląd został odwołany ze względu na ogłoszoną przez Prezydenta PL żałobę narodową w dniach 29 - 31 stycznia 2006r /zawalenie się dachu hali targowej w Chorzowie, dużo ofiar /.
Hajnówka 27-01-2006
Trochę zaniedbałem się w pisaniu naszego pamiętnika ale obiecuję że się poprawię.
Szykujemy się właśnie do bardzo poważnego cyklu koncertów. Nie chwilowo nie chcę ujawniać z jakiej okazji będą się one odbywać, ale nie będą chyba niegrzeczny jeśli powiem że 11.06.2006 o godzinie 20,30 w kościele "FARNY" w Białymstoku śpiewać będziemy "GLORIĘ" A.Vivaldiego z orkiestrą symfoniczną Akademii Muzycznej w Białymstoku, 12 czerwca czyli następnego dnia o godzinie 16.00 śpiewać będziemy a-capella w Pałacu Branickich natomiast 13 czerwca 2006r. w kościele Św. Wojciecha przy ul. Warszawskiej w Białymstoku odbędzie się koncert "GLORII" Vivaldego z orkiestrą j.w. oraz kilka utworów a-capella. Towarzyszyć nam będzie zespół "GAŁDIUM" z Białegostoku. O celu tych koncertów napiszę po fakcie.
Hajnówka 29-05-2006
Jak wcześniej wspomniałem winiwn jestem kilku słów wyjaśnień co do koncertów w Białymstoku.
11 czerwca 2006 godzina 20.30
Stary Kościół Farny przy Katedrze w Białymstoku
koncert "GLORII" A. Vivaldiego
z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej "SINFONIA ACADEMICA"
przy współudziale Chóru Kameralnego "GAUDIUM"
Ewa Barbara Rafałko - dyrygent
Aneta Lukasiewicz - mezzosopran
Marta Wróblewska - sopran
12 czerwca 2006 godzina 15.30
krótki, ale dość ważny szczególnie jednemu z naszych tenorów,
czyli Marcinowi Ozga koncert w "Auli Magna" Pałacu Branickich.
Marcin zdawał egzamin z dyrygentury, dyrygując naszym chórem dwa utwory
J.Noyon -Missa brevis - Agnus Dei
T.Paciorkiewicz - Ave Regina Celorum.
Chyba mu to wyszło bo dostał dobrą ocenę.
13 czerwca 2006 godzina 10.00
Kościół Świętgo Wojciecha w Białymstoku - doktorancki koncert dyplomowy naszej dyrygentki.
Koncert składał się z dwóch części.
W jednej śpiewamy "GLRIĘ" A.Vivaldiego w towarzystwie Orkiestry Kameralnej "SINFONIA ACADEMICA" przy współudziale Chóru Kameralnego "GAUDIUM"
Ewa Barbara Rafałko - dyrygent
Aneta Łukasiewicz - mezzosopran
Marta Wróblewska - sopran
druga część składała się z utworów wykonanych acapella.
Były to utwory w wykonaniu naszego - Hajnowskiego Chóru Kameralnego,Chóru Kameralnego "GAUDIUM" i utwory w wykonaniu obu połączonych chórów.
Hajnówka 19-07-2006
Tym razem pójdę na łatwiznę.
Artykuł zamieszczony poniżej jest przedrukiem z parafialnej gazetki "DOBRA NOWINA"
"W niedzielę 10.09.2006 roku o godzinie 19.00 tradycyjnie w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce miał miejsce występ zamykający letni cykl koncertów Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej. Wzięły w nim udział Hajnowski Chór Kameralny oraz zespół wokalny "Gaudium" z Białegostoku. Całą koncepcją koncertu było zaprezentowanie muzyki sakralnej w różnej stylistyce i różnych kulturowych trendach wykonawczych. Można było usłyszeć polifonię renesansu ( Wacław z Szamotuł - "Kryste dniu naszej światłości", "Alleluja. Chwalcie Pana Boga", Mikołaj Zieleński - "O Gloriosa Domina"), jej połączenie z ascetycznym, ale też bardzo modlitewnym chorałem gregoriańskim w "Credo" Tomasa Ludovico da Vittorii (zaśpiew gregoriański był wykonywany przez kantora i scholę męską zgodnie z obowiązującymi kanonami tradycji wykonawczej). Kolejny "Hymn to the Virgin" Benjamina Brittena to dzieło, w którym współczesny angielski kompozytor sięgnął również do klimatu muzyki dawnej. Kwartet solistów dialogujący z chórem, wspólne budowanie napięcia oraz przeplatające się języki staroangielski i łaciński tworzyły utwór, który wzbudził szczególne zainteresowanie słuchaczy. Podczas koncertu można było też usłyszeć kompozycje oparte na śpiewie cerkiewnym ("Swietie Tichij", "Światy Boża", Slava Vychnich Bogou", "Bogoroditse Djevo") oraz muzykę polską ("Parce Domine" F.Nowowiejskiego, "Czego chcesz od nas Panie" J.Świdra). Zwieńczeniem niedzielnego wieczoru były utwory stworzone w trendach muzyki gospel. Można było się przekonać, że mimo bogatej propozycji repertuarowej koncertu, to właśnie one zyskały największy aplauz, zebranej w świątyni publiczności. Koncert jest bardzo ważnym wydarzeniem w artystycznej działalności każdego zespołu. To demonstracja aktualnych możliwości technicznych, ale również wspólne muzykowanie, przeżywanie i kreowanie artystyczne grupy. Wskazuje na stopień przygotowania pod względem muzycznej świadomości, ale również na zdolność opanowania stresu związanego z publicznym występem. Dzięki koncertom chórzyści utwierdzają się w przekonaniu o słuszności swojej decyzji co do uczestnictwa w próbach, zdobywają motywację do dalszej, wytężonej pracy oraz zyskują odczucie zaspakajania potrzeby realizowania się i autoprezentacji w tej pozazawodowej formie działania. Koncert dostarcza też wielu przeżyć emocjonalnych dla słuchających, ale przede wszystkim wykonawców, dla których jest niejednokrotnie bardzo szczególnym sposobem okazywania ekspresji i wyrażania uczuć. Jest też źródłem odczuć spełnienia i realizacji dla dyrygenta, jako osoby dbającej o całokształt przedsięwzięcia. Pozwala na stwierdzenie, że praca nad kreowaniem wizerunków prowadzonych zespołów ma sens, bowiem jej efekty można ocenić na podstawie satysfakcjonujących występów, które wskazują na rozwój, umiejętności, chęci, zaangażowanie ich członków. Pod czym jako dyrygent Hajnowskiego Chóru Kameralnego i opiekun artystyczny zespołu wokalnego "Gaudium" z całą odpowiedzialnością się podpisuję.
Ewa Barbara Rafałko.
Bóg szanuje mnie, gdy pracuję, ale kocha mnie, gdy śpiewam."

Hajnówka 31-09-2006
Minęło dwa miesiące i wypada abym coś dodał do tej rubryki. zasadniczo jest cicho i spokojnie za wyjątkiem istotnego wydarzenia, nie bezpośrednio chóralnego.
Naszej dyrygentce BASI lub EWIE jak kto woli 12 listopada b.r. czyli 2007 powiększyła się rodzina, i w związku z powyższym wszyscy razem i każde z nas z osobna składa jej najlepsze życzenia, i aby dobrze jej się chował ten tenor, a może bas ale teraz pewnie sopran.
Powodzenia?
My zaś aby zbytnio nie wyjść z wprawy śpiewamy od czasu do czasu na mszy pod dyrekcją Gosi Mróz.
Hajnówka 25-11-2006
A oto informacja dla sympatyków naszego chóru oraz muzyki kameralnej którą prezentuje Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej. Jak powszechnie wiadomo okres do 30 kwietnia jest okresem rozliczania się z Fiskusem, w związku z czym można przekazać swój jeden procent z podatku na organizację pożytku publicznego. Nasza Fundacja posiada ststus takiej organizacji i można na jej konto przekazć swój jeden procent. Aby łatwiej można było to zrobić podaję niezbędne dane:
nazwa: HAJNOWSKA FUNDACJA MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ
adres: 17-200 Hajnówka ul. Ks. Sciegiennego 7
numer rachunku odbiorcy: 38 1020 1332 0000 1002 0183 1841
Hajnówka 28-02-2007
Zmarł nasz proboszcz, dziekan, ksiądz prałat Marian Swierszczyński, założyciel i wieloletni prezes Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i organowej.
20 czerwca /środa/ 2007roku blisko 2 tysiące hajnowian pożegnało księdza Mariana Świerszczyńskiego, proboszcza parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, który po wieloletniej chorobie zmarł 18 czerwca /poniedziałek/ w szpitalu w Białymstoku.
W uroczystościach żałobnych, którym przewodniczył ks. bp. Antoni Dydycz, oprócz wiernych wzięły udział władze samorządowe Hajnówki, liczne duchowieństwo oraz delegacje z parafii,
w których sprawował kapłańskie posługi ksiądz Marian. Zgodnie z ostatnią wolą księdza, pochowano go na cmentarzu parafialnym obok grobów dwóch poprzednich proboszczów parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Twoim staraniem ta Świątynia i jej otoczenie przybrały godny wygląd. Organy w Kościele zostały odrestaurowane, odbywają się tu koncerty muzyki organowej. Chór, który powstał dzięki Twoim staraniom i opiece zdobywa laury na koncertach w Hajnówce i szeroko w kraju. Otoczyłeś opieką młodzież skupioną w organizacjach katolickich. Do końca swoich dni wytrwale troszczyłeś się o wystrój Świątyni ciesząc się postępami prac nad freskami, radując się myślą, że to rozpoczęte dzieło będzie ukończone i będzie na zawsze cieszyć wiernych modlących się do Boga w tej Świątyni. Nie sposób wymieniać wszystkich dokonań Twoich jako księdza proboszcza - administratora parafii. Te materialne są widoczne i będą na zawsze świadczyć o Twojej niestrudzonej wytrwałości w dążeniu do celu. Najbardziej jednak pragniemy Tobie podziękować za to, co pozostawiłeś po sobie w naszych myślach i sercach.
(przedruk z przemówienia pożegnalnego, burmistrza Hajnówki Anatola Ochryciuka)

KS. PRAŁ. MGR MARIAN ŚWIERSZCZYŃSKI, s. Nikodema i Marianny z d. Kuczyńska, urodzony 18.07.1939 r. w Boćkach. Szkołę Podstawową ukończył w Boćkach w 1953. Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim w 1957r.Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie w 1963r. Święcenia diakońskie otrzymał Drohiczynie 23 września 1962 r. Święcenia kapłańskie również w Drohiczynie w dniu 29 czerwca 1963 r. - z rąk ks. bp. Władysława Jędruszuka. Na jego kapłańskiej drodze znalazły się: wikariat w Rudce (1963-1965); praca na stanowisku notariusza Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie (1965-1966); wikariaty w parafiach: Siemiatycze (1966-1973), w Drohiczyn (1973-1979); studia zaoczne z zakresu liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1976-1980); wikariat w parafii Ciechanowiec (1979-1982, ponownie praca na stanowisku notariusza w Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie (1982-1983) oraz wicekanclerza Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie (1983-1985). Kolejny etap stanowiły samodzielne placówki duszpasterskie w parafiach: Wyszki (1985-1988) i Drohiczyn (1988-1997). Ostatnią placówką była parafia Hajnówka - Podwyższenia Krzyża Świętego (od dnia 4 lutego 1997r. - do dnia śmierci).
Podczas pasterskiej posługi pełnił następujące urzędy i funkcje o charakterze diecezjalnym: duszpasterz Służby Liturgicznej (1968-1994); diecezjalny moderator Ruchu "Światło-Życie" (1968-1994); korespondent diecezjalny Biura Prasowego Episkopatu Polski (1983-1985); członek Rady Kapłańskiej (1985-1991); członek Kolegium Konsultorów (1986-1991); członek Komisji Seminaryjnej ds. wychowania (1988-1992); przewodniczący Komisji ds. osób i posług I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej (1994-1997); diecezjalny moderator "Domowego Kościoła" (1982-2005); dziekan Dekanatu Hajnowskiego (od 25.03.1997 - ); zastępca Komisji ds. liturgii Diecezjalnego Komitetu Organizacji Pielgrzymki Jana Pawła II do Drohiczyna (1998-1999).
Śp. ks. prał. Marian Świerszczyński otrzymał następujące tytuły i odznaczenia: magister teologii (12.05.1980); kanonik honorowy Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej (06.02.1993), kanonik gremialny Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej (25.03.1997), kapelan Jego Świątobliwości (13.02.2003).
,
Hajnówka 20-06-2007
W sobotę śpiewaliśmy na na mszy świętej o godzinie 17-tej na której zawierała związek małżeński Renata P.(dla części dobra znajoma, a części była uczennica) której to po mszy św. słowami utworu W. Sołtysiaka "SŁUŻYŁEM JA TOBIE" złożyliśmy najlepsze życzenia.
Odbyliśmy również ważną naradę roboczą, określającą z grubsza naszą pracę na najbliższe dwa lata z uwzględnieniem zaistniałych nowych utrudnień/głównie naszej dyrygentce/.
Na dzień dzisiejszy - warsztaty zaplanowane są na 23,24,25 sierpień br. zapraszam.
(z ostatniej chwili zmiana terminu warsztatów na 30,31-08 oraz 1-09 br.)
10 do 11 listopada zgłoszony udział w III Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym
"Varsovia Cantus" (w Akademii Muzycznej w Warszawie ).
Hajnówka 24-06-2007
Trochę było przerwy w moich zapiskach.
Chcę się poprawić i teraz będę starał się aktualizować częściej.
Rok rozpoczęliśmy oczywiście kolędami które śpiewaliśmy w naszym kościele tj. Podwyższenia Krzyża Świętego, w Hajnowskim Domu Kultury między innymi na Ekumenicznym Przeglądzie Kolęd, oraz w Białymstoku w kościele Świętego Wojciecha. W chwili obecnej śpiewamy od czasu do czasu w kościele pieśni wielkopostne, czyli Niedziela Palmowa, Wielki Piątek, Rezurekcja.
Najbliższe plany:
3-maja 2008 -Uroczystość 80-lecia istnienia naszej parafii.
22 czerwca 2008 -Wyświęcenia kapłańskie które odbywać się będą w naszym kościele.
2 sierpnia ślub naszej znajomej.
wrzesień 2008 -10 lecie istnienia naszego chóru.
Hajnówka 19-04-2008
Październik mieliśmy chyba trochę pracowity a to z tego względu że , począwszy od 05-10-2008 śpiewaliśmy w Białymstoku w kościele p/w Sw. Stanisława Biskupa Męczennika (garnizonowym)
z okazji Dni Papieskich.
W trakcie koncertu wykonane były utwory:
- Ave Maria _J. Arcadelta
- Ave Maria _Abla Di Marco
- A Hymn to the Virgin _B.Britten
- Bogaroditse Djevo _Avo Parta
- Modlitwa do Bogarodzicy _J.Świdra
- Panis Angelicus _C. Prancka


Następnie 11 i 12 października 2008r. wzięliśmy udział w II Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnej Pieśni Maryjnej w Częstochowie którego organizatorem było Stoważyszenie śpiewacze "POCHODNIA" przy Rzemiośle Częstochowskim. W konkursie wzięło udziął 9 chórów. W związku z powższym musimy pochwalić się że zajęliśmy tam II miejsce./później uzupełnię galerię zdjęć/.

W końcu 26 października zorganizowaliśmy koncert w naszym kościele, to jest w kościele p/w Podwyższenia Krzyża św. w Hajnówce
Koncert ten był zorganizowany w celu uczczenia dziesięciolecia naszego istnienia,
w czasie którego wykonaliśmy utwory:
- B.Britten - A Hymn to the Virgin

kwartet solo : Karolina Zadykowicz, Marta Gredel, Maciej Bogumił Nerkowski, Bogdan Kordy
- G.Gaccini - Ave Maria
- A.Part - Boharoditse Djewo
- J. Świder - Modlitwa do Bogarodzicy
- C.Frank - Panis Angelicus
solo : Ewa Barbara Rafałko
akompaniament : Józef Kotowicz
- Jacek Różycki - M a g n i f i c a t
solo: Karolina Zadykowicz, Małgorzata Mróz, Marcin Ozga,Adam Boruch
Grzegorz Gerwazy Gorczycki - C o m p l e t o r i u m ( jest to utwór na chór i orkiestrę symfoniczną)
soliści:
Marta Wróblweska - spopran,
Małgorzata Pańko - alt,
Maciej Bogumił Nerkowski - tenor,
Bogdan Kordy - bas
Zespół instrumentalny:
I skrzypce - Paweł Dawidowicz, Urszula Laskowska - Bogusłowicz, Piotr Przydworkowski
II skrzypce - Katarzyna Cieślik, Michał Członka, Piotr Krakowiak
Wiolonczela - Ewa Misiewicz
Kontrabas - Kamil Łomasko
Trąbki - Konrad Korzeniewski, Paweł Pogoda
Organy - Józef Kotowicz
Hajnówka 08-11-2008
Dzisiaj zrobiliśmy dobry uczynek, bo około godziny 13,00 wystąpiliśmy z krótkim koncertem w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym (istniejącym przy Szpitalu w Hajnówce). Ludziom obłożnie chorym tam leżącym, śpiewaliśmy kolędy i dzieliliśmy się z nimi opłatkiem.Toważyszył nam ksiądz kapelan Jarosław Kużmicki, który to ten opłatek prowadził, za co oczywiście serdecznie jesteśmy mu wdzięczni.
Tego samego dnia o godzinie 16.00 wystąpiliśmy z krótkim koncertem kolęd w Hajnowskim Domu Kultury, na przeglądzie kolęd.
Hajnówka 29-12-2008
Ponieważ jest okres świąt Bożego Narodzenia wystąpiliśmy dzisiaj z koncertem BOŻONARODZENIOWYM. Zaśpiewaliśmy w naszym kościele po mszy św. o godzinie 10,00 Kantatę na Boże Narodzenie p.t. "PIERWSZA KOLĘDA" Petersona. Chór pod dyrekcją Ewy Barbary Rafałko.
narracja - Aneta Kaliściak
akompaniament - Elżbieta Uss - Jońska
soliści:
Ewa Barbara Rafałko - sopran
Małgorzata Mróz - alt
Kazimierz Borowski - tenor
W tym samym składzie i tym samym repertuarem mamy wystąpić 18-01-2009 w kościele Katedralnym pw. Wniebowzięcia NMP [ FARNY ] w Białymstoku po mszy św. o godzinie 12.00
Hajnówka 11-01-2009
Właśnie wróciliśmy z IV Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy który odbył się 28 marca 2009r. w kościele pw. Chrystusa Króla w Bydgoszczy przy ul. Lotników. W konkursie udział wzięło siedem chórów w kategorii chóry kościelne i dwanaście w kategorii chóry świeckie. Muszę poinformować z nieukrywanym zadowoleniem że zdobyliśmy DYPLOM ZŁOTY w naszej kategorii czyli w kategorii chórów kościelnych oraz GRAND PRIX za co serdecznie dziękujemy szacownemu jury, ale również naszej dyrygentce Ewie Basi Rafałko.

Nie można pominąć bardzo istotnej kwestii naszych sponsorów dzięki którym możliwe było wzięcie udziału w tym konkursie.
W szczególności serdecznie dziękujemy ZARZĄDOWI PSS "SPOŁEM" w Hajnówce na ręce Pani Prezes Mieczysławie Bogdanowicz
Dziękujemy Burmistrzowi miasta Hajnówka Panu Anatolowi Ochryciuk,
Staroście Powiatu Hajnowskiego Panu Jerzemu Sirak,
oraz Panu Prezesowi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hajnówce Panu Ryszardowi Sawickiemu.

W trakcie koncertu konkursowego wykonaliśmy utwory:
Tomas Luis de Victoria - Misa "O quamglorisu est regnum" - Credo
Cezary Kunda - Rozmyślajmy dziś
Benjamin Britten - A Hymn to the Virgin
opr. Cezary Kunda - Już Cię żegnam
Mikołaj Kulikowicz - Swiaty Boża

A oto skrócony przedruk z Gazety Wyborczej na temat tego konkursu.
"Prawie dwadzieścia chórów wzięło udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej, który odbywał się dzisiaj w Bydgoszczy. Zespoły m.in. z Bydgoszczy, Warszawy, Wrocławia, Hajnówki, Rzeszowa, Poznania, Sopotu, Olsztyna rywalizowały przez kilka godzin w kościele pw. Chrystusa Króla. Grand Prix w kategorii chórów kościelnych przyznano Chórowi Kameralnemu Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Grand Prix w kategorii chórów świeckich otrzymała Formacja Eksperymentalna Czwarty Wymiar z Wrocławia.
Jurorzy brali jak zawsze pod uwagę zgodność wykonanego utworu z partyturą, tempo, dynamikę oraz artykulację. Przewodniczącym jury był prof. Marek Jasiński z Akademii Muzycznej w Poznaniu filia w Szczecinie. Ze względu na przesłanie religijne i sakralne jest to niezwykle istotny i wymagający obszar kompozytorski oraz wykonawczy. Dzisiaj możemy mówić nawet o trendzie muzyki sakralnej. Wielki wektor w tej dziedzinie wyznaczył Krzysztof Penderecki powiedział. Twórczość sakralna jest podstawą wykonawstwa w dziedzinie muzyki chóralnej. Chóry amatorskie i profesjonalne w wielkim stopniu opierają na niej swój repertuar dodał prof. Janusz Stanecki z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Ewa Rafałko jest dyrygentem zwycięskiego Chóru Kameralnego Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Według niej w kościołach jest zdecydowanie za mało śpiewu. Jest on także bardzo często spłycany. - Śpiew odzwierciedla przecież duszę i wnętrze człowieka. Podczas tego konkursu wytwarza się pewna adrenalina. Pieśń pasyjna jest trudna emocjonalnie. To muzyka płaczu i rozpaczy, tęsknoty, a na końcu wybaczania - podkreśliła"
Hajnówka 29-03-2009
Najbliższe plany na maj i nie tylko:
10-05-2009/sobota/ próba wieczorem t.j.godz.18.00, oraz 11-05-2009 /niedziela/ rano czyli 9.00 a o godzinie 12.00 śpiewamy na mszy (suma-Odpust związany ze św. Stanisławem, drugorzędnym Patronem naszej Parafii).
15-05-2009/piątek/ próba wieczorem godzna 18.00 i 16-05-2009/sobota/ próba rano
23-05-2009 /sobota/ próba godzina 19.00
29-05-2009 /piątek/próba godzina 19.00 , oraz 30-05-2009 /sobota/ rano godz.9.30
31-05-2009 /niedziela/ spotykamy się w Bialymstoku w Akademii Muzycznej na Kawalejskiej godz.16.00 gdzie mamy próbę a nstępnie Koncert w kościele Miłosierdzia Bożego w Bialymstoku po mszy wieczornej to jest o godzinie 19.00
20-06-2009 spotkanie podsumowujące rok 2008/2009 przy ognisku w miejscowości Łozice
21-08-2009 Koncert w kościele FARA w Bialymstoku ( godzina 19,15 ) w cyklu "KATEDRALNYCH KONCERTÓW ORGANOWYCH"
17-08-2009 do 21-08-2009 warsztaty muzyczne
Hajnówka 10-05-2009-2009
Dnia 04-10-2009 koncert w kościele Wszystkich Świetych przy ulicy Antoniuk Fabryczny w Białymstoku z okzji Dni Papieskich na zaproszenie Klubu Inteligencj Katolickiej w Białymstoku
Hajnówka 06-10-2009
14 listopada br.wzięliśmy udział w III Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym im. WACŁAWA Z SZAMOTUŁ w Szamotułach, w kategorii chórów parafialnych gdzie zajęliśmy I miejsce.
Hajnówka 20-11--2009
3 maj 2010 koncet pieśni patriotycznych w Hajnowskim Domu Kultury
Hajnówka 29-05-2010
16 maj 2010 Koncert Pieśni Maryjnej w kościele p/w Bolesławy Lament w Białymstoku przy ul.Prowiantowej po mszy wieczornej z okazji Dni Maryjnych, zorganiziwany przez Klub Inteligencji Katolickiej "KIK" w Białymstoku
Hajnówka 29-05-2010
Dnia 23 października wzięliśmy udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Ars Liturgica w Gniaźnie, który odbywał się w Katedrze Gnieźnieńskiej. Zdobyliśmy Tam Złoty Dyplom w kategorii Chórów Kościelnych, oraz otrzymaliśmy Nagrodę Specjalna Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.
Hajnówka 30-10-2010
3 maja 2011 krótki koncert na III Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Religijnej w Choroszczy
Hajnówka 15-05-2011
8 do 14 maja 2011 Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, wyróżnienie.
Hajnówka 16-05-2011
04 grudnia 2011 KONCERT SENTYMENTALNY :(
ostatni pod dyrekcją Basi Rafałko
Hajnówka 16-12-2011
9 maja 2013 po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz chórzysta tenor Hajnówka
Bolesław Gwoździk

Hajnówka 10-05-2013

DNIA 23-08-2013 zmarła niespodzieewanie nasza wieloletnia chórzystka
Gosia Mróz

Po osieroceniu nas przez Basię R. Gosia prowadziła chór kameralny do dzisiaj.
Prowadziła również swój chór ze szkoły "TUTTI CANTARE".
Hajnówka 24-08-2013

      © SaMi  Hajnówka 2003